Arbetsprover


Här kan du klicka dig fram till några artiklar och reportage som jag har skrivit, samt tidningar som jag hållit i som redaktör.

Mötesplatsen nr 4/2016
Medlemstidning för Fyrisgården

Mötesplatsen nr 3/2016
Medlemstidning för Fyrisgården

Fokus: Barnkonventionen blir lag
Med Tom Knutson, tidskriften Advokaten nr 3/2016, s. 24-

Romantisk individualitetssträvan skapar intolerans. Forskarintervju med statsvetaren Gina Gustavsson.
Centrum för forskning om religion och samhälle, www.crs.uu.se

Digitala spår allt viktigare i advokatverksamheten
Tidskriften Advokaten nr 1 2014.

En pedagogisk uppgift att förklara digitala bevis
Tidskriften Advokaten nr 1 2014.

En svensk jubilar i tiden. Temanummer om Justitiekanslern, med Tom Knutson.
Tidskriften Advokaten nr 9 2013

Rätt och religion. Temanummer om religionens inverkan på rätten. Med Tom Knutson.
Tidskriften Advokaten nr 6 2010