Arbetsprover


Här kan du klicka dig fram till några artiklar och reportage som jag har skrivit, samt tidningar som jag hållit i som redaktör.

Blogg: Östers gröna

Rättssäkerheten kan hotas av problem på Rättsmedicinalverket
Advokaten nr 5 2018 s. 12-13

Fokus: Slaget om upphovsrätten är långt ifrån över
Advokaten nr 5 2018 s. 28-41

Många frågor kvar med reformen
Reportage om nya dataskyddsförordningen GDPR
Advokaten nr 4 2018, s. 24-27

Praktik kan öppna dörren för utländska jurister
Advokaten nr 9 2017, s. 14

Fokus: Digitaliseringen ställer nya krav på advokaterna
Med Tom Knutson och Magnus Andersson, Advokaten nr 8/2017, s. 24-

Fokus: Så ska Sverige möta den hårdnande konkurrensen
Med Tom Knutson och Magnus Andersson, Advokaten nr 4/2017, s. 26-

Situationen allt värre i Afghanistan – men färre får stanna
Tidskriften Advokaten nr 3/2017, ss. 48-51

Mötesplatsen nr 4/2016
Medlemstidning för Fyrisgården

Mötesplatsen nr 3/2016
Medlemstidning för Fyrisgården

Fokus: Barnkonventionen blir lag
Med Tom Knutson, tidskriften Advokaten nr 3/2016, s. 24-

Romantisk individualitetssträvan skapar intolerans. Forskarintervju med statsvetaren Gina Gustavsson.
Centrum för forskning om religion och samhälle, www.crs.uu.se

Digitala spår allt viktigare i advokatverksamheten
Tidskriften Advokaten nr 1 2014.

En pedagogisk uppgift att förklara digitala bevis
Tidskriften Advokaten nr 1 2014.

En svensk jubilar i tiden. Temanummer om Justitiekanslern, med Tom Knutson.
Tidskriften Advokaten nr 9 2013

Rätt och religion. Temanummer om religionens inverkan på rätten. Med Tom Knutson.
Tidskriften Advokaten nr 6 2010