Skriften är människans största uppfinning

Välkommen till journalisten och webbskribenten Ulrika Östers webbplats. Här finner du information om vad jag kan och hjälper till med.

Den gemensamma nämnaren för allt jag gör är ord. Att intervjua, läsa in mig och skriva är något av det roligaste jag vet. Jag skriver gärna långt och går på djupet, men behärskar också hantverket med snabba nyheter och koncisa notiser.

Min specialitet är att utifrån mycket material förmedla komplexa sammanhang och ämnen. Jag arbetar vid sidan av frilansverksamheten som forskningsinformatör, och humanistisk, teologisk, juridisk och samhällsvetenskaplig forskning hör till mina favoritämnen. 

Mina journalistiska kunskaper har lett mig allt mer in på arbete med webb genom åren. Jag uppskattar webbens snabbhet och omedelbarhet, liksom möjligheterna att förmedla information i både kort koncentrerad form och mer utförligt – på samma plats. Jag har också blivit allt mer intresserad av hur man bäst når ut med sin webbinformation. Som jag ser det är de viktigaste byggstenarna ord, bild och struktur. Allt ska stämma, och allt ska hänga ihop.