Skriften är människans största uppfinning

Välkommen till journalisten och skribenten Ulrika Östers webbplats. Här finner du information om vad jag kan och hjälper till med.

Den gemensamma nämnaren för allt jag gör är ord. Att intervjua, läsa in mig och skriva är något av det roligaste jag vet. Jag skriver gärna långt och går på djupet, men behärskar också hantverket med snabba nyheter och koncisa notiser.

Min specialitet är att utifrån mycket material förmedla komplexa sammanhang och ämnen. Humanistisk, teologisk, juridisk och samhällsvetenskaplig forskning hör till mina favoritämnen. Samtidigt är det alltid spännande att ge sig på ett helt nytt område och försöka greppa det. Det mesta kan bli intressant när man får chans att bekanta sig med det, är min erfarenhet. 

Jag skriver också gärna i andra former än den journalistiska. Copytext för broschyrer och informationsblad, verksamhetsberättelser, protokoll och ansökningar – genom mina olika arbeten har jag fått pröva det mesta. Och jag är bra på det!

Mina journalistiska kunskaper har lett mig allt mer in på arbete med webb genom åren. Jag uppskattar webbens snabbhet och omedelbarhet, liksom möjligheterna att förmedla information i både kort koncentrerad form och mer utförligt – på samma plats. Jag har också blivit allt mer intresserad av hur man bäst når ut med sin webbinformation. Som jag ser det är de viktigaste byggstenarna ord, bild och struktur. Allt ska stämma, och allt ska hänga ihop.

Mina stora intressen utanför arbetet är trädgård och mat. Roligast av allt blir det när jag får skriva om dessa intressen. Jag gör det emellanåt på min blogg, ostersgrona.wordpress.se. Där får jag också utlopp för mitt fotointresse.

Du hittar mig också på Instagram. Där heter jag @ulrika_oster.